Kotikäyttöiset lääkinnälliset laitteet ja hyvinvointiteknologia terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta

Tässä blogitekstissä Johanna Pasanen ja Anna Näveri kertovat mielenkiintoisesta gradututkimuksestaan ja sen tuloksista.

Tarkastelussa sääntelyn erot ja osapuolten vastuut

Opiskelimme maisteritutkintomme Kööpenhaminassa, Copenhagen Business Schoolissa Business Administration and Healthcare Innovation -ohjelmassa. Opintojen loppuun kuului gradutyö, jonka tarkoitus oli tutkia terveydenhuoltomaailman kannalta ajankohtaista aihetta. Saimme Clinipowerilta erinomaisen ehdotuksen sopivasta aiheesta, joka kuulosti sekä ajankohtaiselta, että sopivan haastavalta. Gradussa tutkittiin kahta pääaihetta, jotka käsittelivät terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä

  1. Kotona käytettävien lääkinnällisten laitteiden sekä hyvinvointiteknologian, esim. fitness-kellojen eroavaisuuksista lääkinnällisten laitteiden regulaation näkökulmasta, sekä
  2. Vastuun jakautumisesta lääkinnällisten laitteiden käyttäjän ja valmistajan välillä, erityisesti tilanteessa, jossa lääkinnällinen laite ei toimi odotetulla tavalla.

Gradu rajattiin koskemaan yhtä laitetyyppiä, ja esimerkkilaitteena gradussa oli Heart2Saven AiVoni-laite. AiVoni on sertifioitu lääkinnällinen laite, jonka kuluttajat voivat ostaa omaan käyttöönsä ja terveydenhuollon ammattilaiset käytettäväksi osana erilaisten rytmihäiriöiden diagnosointiprosessia.

Sekä kotikäyttöisten lääkinnällisten laitteiden että erilaisten hyvinvointiteknologialaitteiden määrä kasvaa hurjaa vauhtia.

Gradussamme aihetta käsiteltiin sekä teoreettisella tasolla kirjallisuuskatsauksen muodossa, että kvalitatiivisena tutkimuksena. Gradussa haastateltiin erilaisissa rooleissa toimivia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka omasivat kokemusta erilaisten lääkinnällisten laitteiden parissa työskentelystä ympäri Suomen.

Tulokset

Haastatteluissa pyrittiin selvittämään haastateltavien asenteita ja kokemuksia erityisesti uusien laitteiden käyttöä kohtaan. Tuloksena saatiin muun muassa seuraavat havainnot:

  • Lääkinnälliset laitteet, joita potilaat voivat käyttää sekä kotona että osana ammattilaisen diagnosointiprosessia, koettiin pääosin hyödyllisiksi ja ne helpottivat työtaakkaa terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta katsottuna.
  • Yleinen asenne laitteita kohtaan oli positiivinen. Uusi teknologia oli tervetullutta, mikäli se koettiin käyttäjäystävälliseksi ja turvalliseksi käyttää. Eri osissa maata oli huomattavissa erilaista suhtautumista uusia laitteita kohtaan. Eroja löytyi myös samassa ammattiryhmässä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten välillä.
  • Ymmärrys lääkinnällisten- sekä kuluttajalaitteiden eroista oli tyydyttävällä tasolla ja tietämyksen tasossa on parannettavaa. Erityisesti tieto siitä, että kuluttajamarkkinoilla on myynnissä lääkinnällisiä laitteita, jotka sopivat sekä kuluttaja- että ammattilaiskäyttöön oli uutta tietoa osalle haastatelluista.
  • Laitteiden turvallisuus oli tärkeä aspekti. Monet haastateltavista nostivat esille myös laitteiden tietoturvan ja sen toteutumisen.
  • Kun haastateltavilta kysyttiin vastuunjaosta niissä tapauksissa, kun lääkinnällinen laite ei toimi odotusten mukaisesti, ammattilaisten tietämyksessä oli selviä aukkoja ja ammattilaisten antamat vastaukset vastuun jakautumisesta vaihtelivat suuresti.

Tietoisuus uusista laitteista ja sen lisääminen on tärkeää. Näin turvataan hoidon hyvä laatu, tehokkuus sekä potilasturvallisuus.

Haastattelujen pohjalta selvisi, että terveydenhuollon ammattilaisten tietämys tutkitusta aiheesta on tyydyttävällä tasolla, ja parantamisen varaa on olemassa. Aihe on erityisen ajankohtainen, sillä sekä kotikäyttöisten lääkinnällisten laitteiden, että erilaisten hyvinvointiteknologialaitteiden määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Terveydenhuollon ammattilaisten tiedon tason tulisi pysyä mukana kehityksessä, jotta mahdolliset vaaratilanteet voidaan välttää. Aihetta olisi tärkeää tuoda myös enemmän esille, jotta ammattilaisten tietämys aihepiiristä kasvaa. Myös tietoisuus uusista laitteista ja sen lisääminen on tärkeää. Näin turvataan hoidon hyvä laatu, tehokkuus sekä potilasturvallisuus.

Aihe oli kokonaisuudessaan erittäin kiinnostava ja sen tiimoilta jäi vielä paljon selvitettävää – tässä onkin erinomainen mahdollisuus jatkaa aihepiirin tutkimusta vielä syvemmältä.

Jaa artikkeli: