Asiakasreferenssit

Heart2Save

Clinipower tukena tuotekehityksessä, laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa sekä liiketoiminnan kehityksessä

HUS: Kokemuksia Kiihdyttämö-koulutuksesta

Clinipowerin Kiihdyttämö-koulutus auttoi ymmärtämään lääkinnällisten laitteiden sääntelyä, valmistusprosessia ja omavalmistuksen vaatimuksia

Lapin sairaanhoitopiiri

Clinipower auttoi laadunhallintajärjestelmän luomisessa ja toiminnan systematisoinnissa