Tuotekehitys ja prosessit

Terveysteknologian innovaatioiden tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Varmistat tuotteesi menestyksen, säästät aikaa ja pidät kokonaiskustannukset hallinnassa, kun tuotekehitys tehdään alusta asti toimialan vaatimusten mukaan ja yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Tuotekehitysprojektissa tuemme tiimiä eri vaiheissa. Kuljemme kanssasi maaliin asti ja varmistamme, että tuotteesi voidaan CE-merkitä ja sertifioida.

Tarjonnastamme löydät palveluita lääkinnällisen ohjelmiston elinkaarimalliin (IEC 62304), terveysteknologian innovaatioprosessiin, tuotekehityksen prosessikonsultaatioon ja tuotteen tekniseen toteutukseen liittyen.

Ohjelmiston elinkaarimalli IEC 62304

Tuemme ohjelmistokehitystäsi toimialan standardin mukaisesti

IEC 62304 -standardi käsittelee kattavasti lääkinnällisten ohjelmistojen elinkaaren prosesseja: kehitystä, ylläpitoa, riskienhallintaa, konfiguraatiohallintaa sekä ohjelmisto-ongelmien ratkaisua.

Autamme kehittämään lääkinnälliselle ohjelmistollesi standardin mukaisen elinkaarimallin ja siten soveltamaan standardin prosessit käytäntöön organisaatiossasi. Samalla varmistamme, että ohjelmistokehityksesi tulee dokumentoitua sääntelyn vaatimusten mukaisesti.

Innovaatioprosessi

Terveysteknologian innovaatioille räätälöity matka ideasta markkinoille

Terveysteknologian innovaatiot syntyvät monien eri osapuolten yhteistyönä sekä monivaiheisten prosessien kautta ja sijoittuvat vaihteleviin korkean riskin käyttöympäristöihin tarkasti säännellyille markkinoille.

Olemme Clinipowerilla kehittäneet innovaatioprosessin, joka mallintaa uuden terveysteknologiainnovaation MVP-version (Minimum Viable Product) matkan ideasta markkinoille saattamiseen. Prosessissa on kiinnitetty erityistä huomiota matkan alkupäähän: mahdollisuuksien tunnistamiseen ja ratkaisujen muotoiluun. Prosessi sisältää vaihekohtaiset tarkistuslistat etenemisen seurantaa varten.

Voit ottaa meihin yhteyttä jo silloin, kun tuotteesi on vasta idea tai aihio: voimme kartoittaa kanssasi tuotteen potentiaalista matkaa markkinoille.

Tuotekehityksen prosessikonsultaatio

Hyödynnä pitkä kokemuksemme toimialalta

Pohditko tuotteesi kehitysprosessien toimivinta toteutusta terveysteknologian toimialalla? Voimme tarjota tiimillesi sparrausta ja konsultaatiota siitä, miten tuotekehityksen voi järjestää käytännön tasolla.

Prosessikonsultaatio toteutetaan tarpeidesi mukaan ja se voi käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja: tuotteen riskiluokituksen määrittely osana tuotekehitystä, kliinisen ja post-market datan hyödyntäminen tuotekehitysprojektissa ja ketterien menetelmien käyttäminen.

Tuotteen tekninen toteutus

Arvioimme kanssasi toteuttamiskelpoisuutta ja kartoitamme menetelmiä

Lääkinnälliset laitteet ovat sananmukaisesti teknologisia ratkaisuja, joiden toteuttamiseksi voidaan valjastaa lukematon määrä erilaisia tekniikoita.

Tuotteen teknisen toteutuksen osalta teemme teknologiakartoituksia sekä voimme arvioida tuoteaihiosi toteuttamiskelpoisuutta eri näkökulmista. Lisäksi palveluihimme kuuluu tuotteen teknisen arkkitehtuurin suunnittelu.

Lue lisää aiheesta

Asiantuntijamme

Pekka Kola

Asiantuntija, teknologia ja arkkitehtuuri

Aki Tirkkonen

Asiantuntija, projektinhallinta ja ratkaisuarkkitehtuuri

Kimmo Vauhkonen

Asiantuntija, laatu ja sääntely

Juha Kaasinen

Asiantuntija, käytettävyys ja käyttökokemus