Käytettävyys ja palvelumuotoilu

Menestyksekäs tuote- tai palveluratkaisu vastaa käyttäjien, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien tarpeisiin, ja on muotoiltu liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Terveysteknologian alalla ratkaisujen tulee lisäksi täyttää vaatimukset käyttöturvallisuudesta. Tuote- ja palvelumuotoilun tavoitteena on tuloksellinen, turvallinen ja miellyttävä lopputulos.

Clinipower tarjoaa käytettävyyteen ja palvelumuotoiluun liittyviä palveluita osaksi yrityksenne omaa tuotekehitystä ja innovointia. Voit ottaa meihin yhteyttä jo silloin, kun tuotteesi on vasta idea tai aihio!

Konseptisuunnittelu ja -testaus

Hahmota ongelman ja kysynnän suuruus ennen ratkaisua

Ymmärtämällä ja validoimalla asiakkaasi ongelman ja kysynnän, määrittelemällä menestysmittarit sekä iteroimalla ratkaisumalleja lyhennämme tuotekehitysaikaasi sekä mahdollistamme tuotteesi tai palvelusi menestyksen.

Autamme käyttäjä- ja markkinatutkimuksissa sekä rakennamme tuoteaihion toimivaksi prototyypiksi ja liiketoimintamalliksi palvelumuotoilun keinoin.

Kehittämämme Medical Device Scoping Canvas auttaa haarukoimaan projektin alun harmaat alueet. Alkuvaiheen konseptitestauksen dokumentaatio toimii aihiona varsinaiselle tuotedokumentaatiolle, joka varmistaa säännöstenmukaisuuden.

Design sprint

Ideasta käytettävyystestattuun tuoteaihioon neljässä päivässä? Se on mahdollista

Design sprintissä kuukausien ideointivaihe puristetaan yhteen viikkoon. Säästät aikaa ja varmistat saumattoman tiedonjaon tiimissäsi.

Design sprint koostuu ongelman rajauspalaverista, sekä itse neljän päivän design sprint -työpajasta. Riippuen projektisi vaiheesta rajauspalaverin ja design sprintin väliin voidaan sovittaa tutkimusvaihe esimerkiksi käyttäjätarpeiden tarkentamiseen.

Noudatamme Design Sprint Academyn kehittämää 3.0 versiota sprintistä: tiimissämme on Certified Design Sprint Facilitator.

Olemme räätälöineet mallin lääkintälaitteille ottamalla mukaan mm. tuotejulkaisuun kriittisesti vaikuttavat ensimmäisen MVP-version käyttötarkoituksen, tuoteluokittelun ja regulaatiostrategian osana tuoteaihion suunnittelua.

Business Finlandin Innovaatioseteli toimii erinomaisena rahoitusinstrumenttinä design sprintille.

UX-suunnittelu

Käyttökokemussuunnittelulla lisää turvallisuutta, sujuvuutta ja miellyttävyyttä tuotteesi käyttöön

Clinipower tarjoaa käyttökokemussuunnittelupalveluita osaksi yrityksenne omaa tuotekehitystä ja innovointia. Asiantuntemuksemme tulee vuosien kokemuksesta mm. tietojärjestelmäkehityksessä – tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien, johdon sekä tuotekehitys- ja laatuosaajien kanssa.

Suunnittelu pohjautuu käyttäjäpolkujen ja -persoonien määrittelyyn sekä potentiaalisten käyttöriskien ymmärtämiseen.

Formatiivinen arviointi

Arvioi tuotettasi käyttäjänäkökulmasta läpi tuotesuunnittelun

Formatiivinen arviointi on tuotesuunnitteluvaiheessa tapahtuva tuotteen arvio. Sillä varmistat, että konseptointivaiheessa havaittu asiakasarvo ei huku tuotekehitysvaiheessa, sekä havaitset tuotteen parannusmahdollisuudet ja mahdolliset käyttöriskit ajoissa.

Olemme kehittäneet lääkinnällisen ohjelmiston UX tarkistuslistan, joka pureutuu havainnoimiimme tyypillisiin ohjelmistojen käytettävyysongelmiin ja tuoteperäisiin käyttövirheisiin.

Clinipower tarjoaa loppukäyttäjien ja omien asiantuntijoidemme avulla tehtyjä arviointeja projektin eri vaiheisiin. Käyttöliittymän perusteisiin suosittelemme UX asiantuntijan arviota ja kliinisiin työnkuviin ja käyttöriskiarviointiin kliinistä arviota, joka voi olla esimerkiksi strategisen kliinikko-mielipidejohtajan tai peruskäyttäjän näkökulma.

Summatiivinen käytettävyystestaus

Varmista tuotekehityksen lopussa, että tuotteesi täyttää asetetut tavoitteet ja vaatimukset käytettävyyden osalta

Summatiivinen käytettävyystestaus on pakollinen lääkintälaitteen käytettävyyden turvallisuustestaus. Tarjoamme testauspaketin avaimet käteen -periaatteella. Testisuunnitelma perustuu aina asiakaskohtaisesti tuotteen riskeihin, liiketoimintavaatimuksiin sekä asiakkaan resursseihin. Suoritamme testit yhdessä yritystiimin kanssa yli sadan vedetyn käytettävyystestin kokemuksella.

Pystymme tarjoamaan testeihin simuloidun sairaalaympäristön kumppanimme Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen tiloissa.

Käytettävyysprosessi IEC 62366

Käytettävyysstandardi IEC 62366:n noudattaminen on tärkeä osa lääkinnällisen laitteen kehitystä

IEC 62366 -standardin mukainen käytettävyyssuunnittelu koostuu lyhyesti käyttäjien, käyttöympäristön ja käyttöliittymän periaatteiden kuvaamisesta, käyttöriskien ennakoimisesta, niiden “poissuunnittelemisesta” ja käytettävyystestauksesta.

Autamme käytettävyyden yhdistämisessä projektisuunnitteluun, riskienhallintaan, vaatimusmäärittelyyn ja kliinisen arvioinnin suunnitteluun. Tämä varmistaa loppukäyttäjien tarpeiden ja näkemysten huomioimisen läpi kehitysprosessin. Ohjelmistokehityksessä käytettävyystandardi kytketään osaksi ketterää kehitysta (osana esim. Scaled Agile Frameworkia). Standardia noudattamalla varmistat myös toimialan vaatimustenmukaisuuden.

Lue lisää aiheesta

Asiantuntijamme

Juha Kaasinen

Asiantuntija, käytettävyys ja käyttökokemus

Kalle Schnitzer

Asiantuntija, kliininen arviointi ja käytettävyys