Keitä me olemme

Vuonna 2015 perustettu Clinipower tukee terveysteknologian tuotekehitystä ja digitalisaatiota asiantuntemuksellaan. Tiimillämme on vahva käytännön työkokemus toimialalta niin startup-yritysten kuin kansainvälisten terveysteknologiajättien parista.

Tunnemme organisaation johtamisen ja kehittämisen haasteet, tuotekehityksen koko elinkaaren ja menetelmäkehityksen prosessit. Lisäksi meillä on laaja kansainvälinen verkosto, josta voimme etsiä täsmäosaamista organisaatiosi tarpeisiin.

Pitkän kokemuksen ansiosta tunnemme myös alan kompastuskivet. Siksi osaamme nyt tukea sinun menestystäsi ja ennakoida, mitä matkan varrella tulee vastaan.

Seuraamme puolestasi alan kehitystä, jotta sinä voit olla askeleen edellä. Olemme myös aktiivisesti mukana vaikuttamassa terveysteknologian alan toimintakulttuurin kehitykseen. Clinipower on Terveysteknologia ry – Healthtech Finlandin ja Laatukeskus Excellence Finlandin jäsen.

Clinipower pähkinänkuoressa

Kokonaisvaltainen lähestymistapa terveysteknologian toimialaan

Tiimillä yhteensä yli 160 vuotta työkokemusta terveysteknologian toimialalta

Toimimme ympäri Suomea ja kansainvälisesti

Arvomme

Ihmisten ja elämän kunnioitus

Työskentelemme teknologian ihmiselämälle aiheuttaman riskin pienentämiseksi. Tavoitteenamme on tehdä teknologiasta turvallista potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Olemme elämän ja ihmisten välisen yhteistyön puolella terveydenhuollon paremman tulevaisuuden takaamiseksi.

Dynaaminen ongelmanratkaisu

Asiakkaamme työskentelevät uusien innovatiivisten ratkaisujen tuomiseksi markkinoille ja haastavaan, korkean riskin käyttöympäristöön. Olemme siten osallisina ongelmanratkaisussa innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehityksen eri vaiheissa. Me toimimme tiiminä – kanssamme on helppo työskennellä ja nautimme yhteistyöstä. Hyödynnämme toistemme osaamista asiakkaidemme ja kumppaneidemme parhaaksi.

Luotettavuus

Olemme rehellisiä ja pidämme sanamme. Me Clinipowerilla valitsemme johdonmukaisesti hyvien moraalisten ja eettisten toimintatapojen noudattamisen. Tästä hyötyy jokainen – kumpanimme, asiakkaamme sekä tiimimme.

Tavoitteellisuus

Saamme asioita aikaan. Olemme uteliaita oppimaan ja soveltamaan uutta tietoa sekä pitkää ammattikokemustamme terveysteknologian alalta asiakkaidemme ja terveydenhuollon hyväksi. Kehitämme uusia tapoja tukea kasvavaa asiakaskantaamme skaalautuvilla palveluilla.

Tiimi

Maija Laukkanen

Toimitusjohtaja, myynti

Keskityn Clinipowerilla pääasiassa kartoittamaan asiakaskentän tarpeita ja etsimään uusia huippuosaajia tiimiimme. Kun perustin Clinipowerin, ideani oli tarjota erilaisille asiakkaille toimialan parasta osaamista, johon yleensä vain suuryrityksillä on resursseja. Potilasturvallisuuden kulttuurin levittäminen korkean teknologian alalla on minulle sydämenasia.

Haaveilen entistä suuremmasta kansainvälistymisestä: haluamme olla mukana viemässä Suomen vahvaa terveydenhuollon digitalisaatio-osaamista maailmalle vielä laajemmin.

Pekka Kola

Asiantuntija, teknologia ja arkkitehtuuri

Minun erikoisalaani on terveydenhuollon ohjelmistokehitysprojektien johtaminen. Kuvaan usein kehitysprojektia niin, että ensin pitää löytää se metsä, mihin eksyy, ja sitten löytää polku pois sieltä. Tuotekehitys on rönsyjen karsimista, kunnes tuutista putkahtaa valmis tuote – eikä se yleensä ole ihan sama kuin kehittäjän ensimmäinen idea. Ensi askelista lähtien pitää myös muistaa, että huippusofta syntyy vain tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa.

Olen ollut startup-yrittäjänä kolmesti ja olen myös mukana kehittämässä toimialan perusstandardeja HL7 Finland -työryhmässä ja HL7 International -työryhmässä Suomen edustajana.

Kimmo Vauhkonen

Asiantuntija, laatu ja sääntely

Minun erikoisalaani ovat terveysteknologian laatujohtaminen, riskienhallinta ja viranomaisasiat sekä ohjelmistotuotteiden elinkaaren hallinta. Haluan olla mukana tukemassa suomalaisia yrityksiä toimialan sääntelyviidakossa, jotta tuotteita saadaan menestyksellä markkinoille.

Minulle laatujärjestelmän rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa on aina yhtä mielenkiintoinen prosessi. Terveysteknologiassa potilasturvallisuus on pidettävä mielessä tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Vaikka säädöksistä tuleekin paljon vaatimuksia, ne voidaan huomioida selkeillä toimintamalleilla ja saada saumattomaksi osaksi asiakkaan käytäntöjä.

Raimo Asikainen

Asiantuntija, laatu

Osaamiseni ja kokemukseni liittyy monipuolisesti muun muassa laadunhallintaan ja sääntelyyn, innovaatiotoimintaan, manuaalien kirjoittamiseen, tietoturvaan sekä myyntiin terveysteknologian alalla. Tällä alalla työskentely motivoi minua, sillä toiminta tähtää ihmisten auttamiseen.

Olen kiinnostunut laadunhallintajärjestelmien parissa työskentelystä. Kun sääntely kaiken aikaa lisääntyy ja tarkentuu, regulaation tuntijoiden ja laatupäälliköiden työsarka kasvaa. Haluan olla mukana tukemassa alalle tulevia yrityksiä palveluilla, joiden avulla he pääsevät matalalla kynnyksellä kehitystyöhön.

Kalle Schnitzer

Asiantuntija, kliininen arviointi ja käytettävyys

Erikoisalaani ovat lääkintälaitteiden kliiniset arvioinnit, käyttäjäkokemus ja käytettävyys. Tehosairaanhoitajan kokemusta pääsen hyödyntämään ymmärtämällä lääkintälaitteiden loppukäytön ja käyttöympäristön. Turvallinen ja hyödyllinen lääkintälaite vaatii ensisijaisesti käyttäjien ja käyttöympäristön hyvää tuntemista.

Pyrin työssäni edistämään turvallisuuskulttuuria ja helppoa käytettävyyttä. Näiden varmistamisessa valmistajat, sote-organisaatiot ja ammattimaiset käyttäjät ovat avainasemassa.


Jaana Pirhonen

Asiantuntija, vastuullisuus

Lääkinnällisten laitteiden käyttöturvallisuus on tärkeä, mutta ei ainoa terveysteknologia-alan vastuullisuuden mittari. Laitteet ja ohjelmistot on myös valmistettava kestävällä tavalla huomioiden niiden koko elinkaari.  

Erikoisalaani on kestävien käytäntöjen kehittäminen ja juurruttaminen olennaiseksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Edistämällä yrityksen kykyä kantaa erityisesti ympäristövastuutaan ja sosiaalista vastuutaan, parannan niiden valmiutta vastata niin lainsäädännön kuin yrityskumppaneiden ja kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin vastuullisuudesta. 

Lisäksi minulla on vankka kokemus laatu- ja turvallisuusasioista, erityisesti lääketieteellisen tutkimuksen alalla. 

Juha Kaasinen

Asiantuntija, käytettävyys ja käyttökokemus

Minun erikoisalaani ovat tuote- ja palveluideointi, konseptointi ja evaluointi. Käyttäjäkokemus ja käyttöturvallisuus ovat avainasemassa, kun halutaan kehittää menestyvä tuote.

Pidän mahdollisuudesta parantaa ihmisten elämänlaatua ja -hallintaa. Sitähän terveysteknologia pohjimmiltaan on. Tällä toimialalla minua kiehtoo lisäksi kahden maailman yhdistäminen: miten innovointiin ja ketterään tuotekehitykseen voidaan istuttaa lääkintälaitteiden sääntelyn tarkat vaatimukset.

Christian Wagner

Asiantuntija, tuoteportfolion hallinta

Minun erikoisalaani on tuotekehityksen johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Digitaaliset innovaatiot voivat olla ihmisille suuri apu ja hyvään toteutukseen tarvitaan työhönsä sitoutunut tiimi.

Olen ollut rakentamassa tuotekehitystiimejä ympäri maailmaa. Olen kotoisin Itävallasta, Salzburgista, mutta ennen kaikkea olen maailmankansalainen. Nautin, kun voin innostaa ihmiset ideoimaan ja tekemään yhdessä ajatustyötä. Joskus se voi vaatia pientä haastamistakin. Luon luottamusta sitoutumalla itse: lähden mukaan vain projekteihin, joihin itse uskon, ja silloin pistän kaiken peliin.

Aki Tirkkonen

Asiantuntija, projektinhallinta ja ratkaisuarkkitehtuuri

Osaamiseni terveysteknologian saralla tulee projektien vetämisestä, ratkaisuarkkitehtuureista ja ohjelmistokehityksestä. Arvostan eniten jatkuvaa kehittymistä, joka on avain onnistuneeseen projektin suorittamiseen ja ratkaisun rakentamiseen yhdessä käyttäjien kanssa.

Toimintatapani yhdistelee teollisen ohjelmistotuotannon parhaita käytäntöjä kuten ketteriä kehitysmenetelmiä ja laadukkaan ohjelmistototeutuksen peruspilareita, kuten selkeästi modularisoitua koodia ja arkkitehtuuria. Näiden avulla pystytään rakentamaan ratkaisuja, jotka kestävät aikaa monimutkaisissakin toimintaympäristöissä. Vaikka intohimoni on tiimien vetäminen ja ratkaisujen tekniset näkökulmat, ajattelen aina ensin käyttäjän ja potilaan tarpeita.


Sylvia Syvänen

Tutkimusharjoittelija

Opiskelen Aalto-yliopistossa Biolääketieteen tekniikkaa ja työskentelen Clinipowerilla tutkimusharjoittelijana. Minulla on kokemusta myynnistä sekä erilaisista asiakaskohtaamisista. Näitä taitoja pystyn hyödyntämään myös nykyisissä työtehtävissäni.

Työtehtäväni Clinipowerilla ovat monipuoliset, olen mm. yhteydessä asiakkaisiin, selvitän heidän tilannettaan, ylläpidän CRM-järjestelmää ja teen selvitystyötä ajankohtaisista asioista.