Johdon tuki ja liiketoiminta

Tavoitteenamme on edistää tietoisuutta terveysteknologian potilasturvallisuudesta sekä toimialan periaatteista ja vaatimuksista erilaisten toimijoiden hyväksi. Näin ollen tarjoamme osaamistamme menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen terveysteknologian alalla.

Meiltä löydät palveluita muun muassa liiketoiminnan ja organisaation toimialakehitykseen, markkinaselvityksiin, tuotehallintaan ja -strategiaan sekä asiantuntijaresursseihin liittyen. Autamme myös etsimään sopivia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita!

Toiminnan terveystarkastus

Autamme tunnistamaan liiketoimintasi ja tuotteesi kannalta kriittiset kehityskohteet ja vahvuudet

Toiminnan terveystarkastus -palvelumme toimii hyvänä lähtökohtana liiketoimintasi ja tuotteesi kehitykseen. Tutustumme toimintamalleihin ja ohjeistuksiin, laadimme raportin vahvuuksista ja kehittämisalueista ja esitämme kehittämisehdotukset prioriteetteineen organisaatiollesi.

Terveystarkastus soveltuu terveydenhuollon laitteiden tai ohjelmistojen elinkaaren eri vaiheisiin osallistuville organisaatioille ja toimialan uusille tulokkaille, rahoittajille, jotka tarvitsevat lisätietoa yrityksen tilasta, sekä tutkimuslaitoksille ja yliopistoille, joita kiinnostaa tutkimustulosten kaupallistaminen.

Voimme tarkastella seuraavia aiheita:

  • Kriittiset kehitysalueet lainsäädännön vaatimusten kannalta: esim. lääkintälaiteasetus EU 2017/745 (MDR), in vitro –diagnostiikka EU 2017/746 (IVDR), tietosuoja-asetus EU 2016/679 (GDPR)
  • Euroopan maiden ja muiden päämarkkina-alueiden paikallinen sääntely (esim. Yhdysvallat, FDA)
  • Potilasturvallisuuteen liittyvä riskienhallinta
  • Yksittäisen maan markkinoiden ominaispiirteet
  • Kilpailukyvyn kannalta kriittiset liiketoiminnan osa-alueet
  • Liiketoiminnan ja myynnin esteet
  • Tuotteen ja palvelun käyttäjäkokemus ja -riski

Liiketoiminnan kehitys, markkinat ja myynnin tuki

Pistämme lisäpoweria liiketoimintaasi

Menestyvä liiketoiminta perustuu suunnitelmiin ja tekoihin. Tarjoamme toimialaosaamisemme ja pitkän kokemuksemme tueksesi näihin molempiin: autamme toimivan liiketoimintamallin suunnittelussa ja uuden innovatiivisen tuotteen kaupallistamisessa sekä myynnin aloittamisessa.

Tähdätessäsi uusille markkinoille teemme puolestasi markkinatutkimukset toimintasi potentiaalin kartoittamiseksi. Erikoisosaamisalueenamme on saksankielinen Eurooppa eli DACH-alueet. Kartoitamme myös korvattavuuden eri ratkaisuja sekä teemme siihen liittyviä hakemuksia ja selvityksiä eri markkina-alueilla.

Johdon tuki

Tukea terveysteknologian alan organisaation kehitykseen

Terveysteknologian alalla vaatimustenmukaiset toimintamallit ovat erottamaton osa yrityksiä ja muita organisaatioita. Uutta organisaatiota perustettaessa vaatimukset voidaan huomioida alusta alkaen. Terveysteknologian alalle siirtyminen vaatii yleensä muutosta organisaation ja yksilöiden toiminnassa.

Tarjoamme tukea organisaation kehittämiseen ja muutosjohtamiseen alalle siirryttäessä. Konsultoimme organisaation johtoa toimialaspesifisestä johtamisesta sekä toimintamalleista.

Tuotehallinta ja -strategia

Suunnitelmallisuutta tuotteisiin toimialakohtaisesti

Tuotestrategia antaa suunnan päätöksenteolle tuotteelle asetetun päämäärän tavoittamiseksi. Tuotehallinnalla ja tuoteportfolion hallinnalla varmistetaan tuotteiden menestys sekä organisaation kilpailukyky.

Terveysteknologian toimialalla tuotestrategian ja -hallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ymmärtää kliinistä ympäristöä sekä ottaa huomioon tuotteiden regulatiivinen elinkaari ja sertifiointi. Tarjoamme toimialakohtaista tukea tuotestrategian muotoilussa, tuotehallinnassa sekä portfolion hallinnassa.

Ihmiset ja osaaminen

Ota käyttöön tiimimme laaja kokemus ja asiantuntemus

Kun hankit meiltä ulkoistettua osaamista organisaatioosi, voit tehdä pienilläkin resursseilla suuria. Tarjoamme muun muassa apua henkilöstövajaukseen henkilöstövaihdoksen yhteydessä ja täsmäosaajia tiettyyn projektiin tai harvinaisemmillekin erikoisaloille. Esimerkiksi ulkoistettu laatupäällikkö -palvelumme on kustannustehokas tapa hoitaa organisaation lakisääteinen laadunhallinta ja viranomaisviestintä.

Autamme myös etsimään sopivia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita.

Tuemme henkilöstösi osaamista laajoilla koulutuskokonaisuuksilla tai tiettyyn aiheeseen keskittyvillä kursseilla. Katso lisätietoa Koulutukset-sivultamme.

Lue lisää aiheesta

Yritysten kehittämispalveluilla poweria liiketoimintaan

Tietoa ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluista ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden (KehPa) avulla yritykset voivat kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa hyödyntämällä monipuolista asiantuntijaosaamista kustannustehokkaasti. Palvelu…

Innovaatiosetelillä lukko auki

Onko sinulla uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia, ja pulma, johon kaipaat apua kevyellä alkupanostuksella? Innovaatioseteli mahdollistaa organisaation,…

Asiantuntijamme

Maija Laukkanen

Toimitusjohtaja, myynti

Christian Wagner

Asiantuntija, tuoteportfolion hallinta