Kansainvälisellä maisteriohjelmalla valmiuksia terveydenhuollon digitaaliseen murrokseen

Hanke yhdistää kahdeksan konsortiokumppania neljästä eri Euroopan maasta. Yhteistyössä kehitetään uusi maisteriohjelma, joka tukee terveydenhuollon ammattilaisia digitaalisten palveluiden kehittämisessä terveyssektorilla.  

Maisteriohjelma on suunniteltu hallinnoimaan terveyspalveluiden digitalisointia, tukemaan datatieteen ja tietojärjestelmien käyttöä kliinisten menetelmien, palvelujen ja prosessien uudistamiseksi.  

Ohjelmassa on kolme pääkomponenttia: terveysalan taidot, yhteiskunnalliset taidot ja digitaaliset taidot. Digitaalisten taitojen osalta opiskelijat voivat valita kahden vaihtoehdon välillä: Data Science tai Interoperability. Data Sciencen tarkoituksena on vahvistaa datan käyttöä prosessien ja palveluiden uudistamisessa ja interoperabilityn tavoitteena on kehittää ICT-järjestelmien yhteentoimivuutta tukemaan prosessien ja palveluiden uudistamista.  

Ohjelma rakentuu modulaarisista opintojaksoista, jotka kattavat sekä välttämättömät perusopinnot että omavalintaiset kurssit. Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella henkilökohtaisen opintopolun ja syventyä kahteen heitä erityisesti kiinnostavaan erikoistumisalaan. 

Ohjelma koostuu 10 opintojaksosta (6 pakollista ja 4 valinnaista), joista jokainen on 6 opintopisteen arvoinen (10 * 6 op = 60 op). Tämän lisäksi ohjelmaan sisältyy 30 opintopisteen arvoinen lopputyö/projekti/harjoittelujakso. Yhteensä maisteriohjelma kattaa 90 opintopistettä, mikä vastaa kolmen lukukauden koulutusta.  

Ohjelma on suunnattu Euroopan unionin maiden opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tai ovat jo mukana terveydenhuollon digitaalisen muutoksen suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteutuksessa sekä ammattilaisille, joilla on esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaali-, hyvinvointialan, tieto- ja viestintäteknologian (ICT) tai liiketalouden koulutustausta.  

Tutkintotodistuksen myöntävät yhteistyössä neljä yliopistoa:  ISCTE – University Institute of Lisbon (Portugali), Laurea  University of Applied Sciences (Suomi), Aristotle University of Thessaloniki (Kreikka) ja Gustave Eiffel University (Ranska).   

Maisteriohjelmaan haku aukeaa keväällä 2024. Seuraathan viestintää verkkosivuillamme, Clinipowerin LinkedInissä ja ManagiDiTHin virallisilla verkkosivuille, jotta pysyt ajantasalla! 

Lisätietoa maisteriohjelmasta: ManagiDiTH 

Hankkeessa mukana olevat kumppanit kokoontuivat Leppävaaran Laurean kampukselle suunnittelemaan koulutusmoduleja.
Jaa artikkeli: