Clinipowerista Suomen Laatuyhdistyksen päättävä jäsen

Clinipowerista tuli helmikuussa 2022 Suomen Laatuyhdistyksen neuvottelukunnan jäsen.

Uuden jäsenyystyypin myötä yrityksen henkilökunnalle avautuu entistä parempia mahdollisuuksia laadukkaaseen jatkokouluttautumiseen ja yhteistyön rakentamiseen muiden Laatuyhdistyksen jäsenyritysten kanssa.

Suomen Laatuyhdistys on jo vuodesta 1966 edistänyt laatuajattelua Suomessa. Ylläpitämänsä Laatukeskuksen kautta se auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tarjoten tietoa ja uusia näkökulmia sekä konkreettisia työkaluja laadun kehittämiseen. Yhdistyksen voittoa tavoittelematon toiminta ulottuu laajalle. Sen verkostojen kautta lähes 400 eri alojen jäsenorganisaatiota sekä tuhannet laatuammattilaiset ja -vaikuttajat pääsevät kontaktiin toistensa kanssa.

Clinipowerin perustaja ja toimitusjohtaja Maija Laukkanen iloitsee yrityksensä siirtymisestä kannattajajäsenestä päättäväksi jäseneksi. Liittyminen laatutyön aktiiviseen kehittäjäverkostoon tuntuu luontevalta, onhan laatuajattelu sementoitu jo Clinipowerin toiminnan ytimeen. Lääkintälaitealan konsulttiyritykselle laadun varmistaminen liittyy erottamattomasti potilasturvallisuuteen ja on siksi jo lakisääteisesti pakollista. Sen lisäksi laatuun panostaminen kannattaa, sillä se lisää yrityksen kilpailukykyä.

”Laatukysymysten pohdinta ja yritykselle luotu laatujärjestelmä sitouttavat työntekijät yhteisiin tavoitteisiin sekä oman työn jatkuvaan kehittämiseen. Uskon, että pitkällä tähtäimellä se koituu yrityksen eduksi”, Maija Laukkanen toteaa.

Teksti: Minna Torppa

Jaa artikkeli: