Sukellus lääkinnällisten laitteiden alalle diplomityön kautta

Tässä blogitekstissä Clinipowerilla diplomityönsä tehnyt nuorempi asiantuntijamme Kristiina Mäki kuvailee diplomityötutkimustaan, sen löydöksiä ja johtopäätöksiä.

Aloituksesta löydöksiin

Aloittaessani diplomityöni Clinipowerilla kesällä 2020 näkemystäni lääkinnällisten laitteiden alasta kuvasti mielikuva aaltoilevasta merestä: ala vaikutti samalla kiehtovalta, monimutkaiselta ja laajalta. Diplomityöni aihe käsitteli design thinking ja lean startup innovaatiomenetelmien soveltamista lääkinnällisten laitteiden innovaatioprosessin alkupäähän. Työssä pyrin löytämään lääkinnällisten laitteiden alan ja kehitysprosessien ominaispiirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon näiden innovaatiomenetelmien hyödyntämisessä. Tutkimusmenetelminä toimivat kirjallisuuskatsaus ja haastattelut laitteita valmistavien yritysten edustajien kanssa.

Tutkimuksen edetessä aaltokuvio alkoi selkeytyä mielikuvissani. Muutamia löydöksiä, joita tutkimuksessa nousi esille:

  • Tärkeät lääkinnällisten laitteiden innovaatiossa huomioitavat näkökulmat ovat teknologia, käyttäjien ja asiakkaiden osallistaminen, sääntely ja liiketoiminta. Innovaatioprosessin alkupään tulee huomioida nämä näkökulmat sekä arvioida ja varmistaa tuotekonseptin toteuttamiskelpoisuus suhteessa niihin.
  • Lähtökohdat lääkinnällisten laitteiden innovaatioihin ovat monipuoliset. Uuden innovaation taustalla voi olla esimerkiksi pitkäjänteinen tutkimustyö, teknologinen keksintö tai terveydenhuollon ammattilaisen työssään kohtaama haaste tai idea.
  • Lääkinnällisten laitteiden alaan ja innovaatioprosesseihin liittyy tiettyjä ominaispiirteitä, kuten sidosryhmien monipuolisuus, erityinen käyttöympäristö, käyttäjät ja asiakkaat, turvallisuuden varmistaminen sekä mahdollinen hitaus johtuen esimerkiksi sääntelyprosesseista.
  • Lääkinnällisten laitteiden innovaatioprosessin alkupää sallii enemmän joustavuutta kuin varsinainen tuotekehitysvaihe, johon sääntely kohdistuu: alkupään aikana on mutkattomampaa tehdä suuriakin muutoksia tuotekonseptiin.

Johtopäätöksiä

Diplomityöni johtopäätöksenä oli, että design thinking ja lean startup menetelmät voivat potentiaalisesti tukea lääkinnällisten laitteiden innovaatioprosessin alkupäätä: menetelmät huomioivat tunnistettuja tärkeitä näkökulmia ja pyrkivät iteratiivisella lähestymistavalla varmistamaan, että kehitteillä oleva ratkaisu vastaa määritettyihin haasteisiin ja tarpeisiin. Kuitenkin näitä innovaatiomenetelmiä on tarpeen muokata vielä sopivimmiksi lääkinnällisten laitteiden alalle esimerkiksi sääntelyn huomioimisen ja prototypoinnin toteutuksen kannalta.

Diplomityöni kautta pääsin aloittamaan sukelluksen pintaa syvemmälle lääkinnällisten laitteiden alalla. Odotan mielenkiinnolla minkälaisia oivalluksia ja helmiä alaan liittyen vielä löytyykään, kun jatkan matkaani syvemmälle sen uumeniin.

Jaa artikkeli: