Palvelut

Menestys terveysteknologian alalla edellyttää sekä sääntelyn tarkkaa tuntemusta että vahvaa liiketoimintaosaamista. Tämä on erikoisalaamme: lähestymme terveysteknologian alaa kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Meiltä saat tukea sääntelyn, liiketoiminnan, tuotekehityksen ja ihmisten kannalta kestävien ratkaisujen teossa.

Autamme organisaatiotasi toimimaan ja kehittymään alan vaatimusten mukaisesti. Terveysteknologian tuotteiden osalta palvelutarjontamme sijoittuu tuotteen koko matkalle ideasta markkinoille ja markkinoille saattamisen jälkeiseen vaiheeseen.

Palvelutarjontamme koostuu tuotteistetuista palveluista, asiantuntijaresursseista, sparrauksesta ja koulutuksista. Tuemme monenlaisia toimijoita: julkisia organisaatioita, startup-yrityksiä, muilta toimialoilta terveysteknologiaan siirtyneitä yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja rahoittajia.

Katso myös tietoa mahdollisista rahoitusinstrumenteista.

Laatu ja sääntely

Menestyminen terveysteknologian markkinoilla edellyttää, että organisaatiosi toimintamallit ovat kunnossa ja säännöstenmukaiset. Alan tärkeänä vaatimuksena on laadunhallintajärjestelmän rakentaminen. Laatu- ja sääntelytyö on laaja-alaista ja monipuolista: meiltä saat avaimet käteen -laadunhallintaprojekteja tai sparrausta tarpeidesi mukaan.

Tarjoamme tukea esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla

 • Ulkoistettu laatupäällikkö ja PRRC-palvelu
 • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen (ISO 13485)
 • Riskienhallinta (ISO 14971)
 • Auditoinnit
 • CE-merkintä ja sertifiointi, dokumentaatio
 • Kliininen arviointi ja post-market datan keruu

Käytettävyys ja palvelumuotoilu

Menestyksekäs tuote- tai palveluratkaisu vastaa käyttäjien, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien tarpeisiin, ja on muotoiltu liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Terveysteknologian alalla ratkaisujen tulee lisäksi täyttää vaatimukset käyttöturvallisuudesta. Tuote- ja palvelumuotoilun tavoitteena on tuloksellinen, turvallinen ja miellyttävä lopputulos.

Voit ottaa meihin yhteyttä jo silloin, kun tuotteesi on vasta idea tai aihio!

Tarjonnastamme löydät seuraavat palvelut

 • Konseptisuunnittelu ja -testaus
 • Design sprint
 • Käyttökokemussuunnittelu (UX)
 • Formatiivinen ja summatiivinen käytettävyystestaus
 • Käytettävyysprosessituki (IEC 62366)

Tuotekehitys ja prosessit

Terveysteknologian innovaatioiden tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Varmistat tuotteesi menestyksen, säästät aikaa ja pidät kokonaiskustannukset hallinnassa, kun tuotekehitys tehdään alusta asti toimialan vaatimusten mukaan ja yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Tuotekehitysprojektissa tuemme tiimiä eri vaiheissa. Kuljemme kanssasi maaliin asti ja varmistamme, että tuotteesi voidaan CE-merkitä ja sertifioida.

Tarjonnastamme löydät palveluita seuraaviin aiheisiin liittyen

 • Ohjelmistojen elinkaarimallin kehitys (IEC 62304)
 • Innovaatioprosessi
 • Tuotekehityksen prosessikonsultaatio
 • Tuotteen tekninen toteutus

Johdon tuki ja liiketoiminta

Tavoitteenamme on edistää tietoisuutta terveysteknologian potilasturvallisuudesta sekä toimialan periaatteista ja vaatimuksista erilaisten toimijoiden hyväksi. Näin ollen tarjoamme osaamistamme menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen terveysteknologian alalla.

Autamme myös etsimään sopivia yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita!

Tarjonnastamme löydät seuraavat palvelut

 • Toiminnan terveystarkastus
 • Liiketoiminnan kehitys, markkinat, myynnin tuki
 • Johdon tuki: organisaation kehitys, muutosjohtaminen
 • Tuotehallinta ja -strategia
 • Ihmiset ja osaaminen: asiantuntijaresurssit käyttöösi