Lataa opas: Digitaaliset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä on tapahtumassa suurissa määrin muutosta: digitaalisia työkaluja hyödyntämällä rajallisia terveydenhuollon resursseja pystytään kohdentamaan ja osa työstä sälytetään ”bittien” harteille. Samalla Euroopan unionin päivittyneen sääntelyn johdosta lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltavien ohjelmistotuotteiden riskiluokkaa on korotettu, minkä takia myös ohjelmistoteollisuudessa puhaltavat muutoksen tuulet. Tuulet on hyvä tunnistaa, jotta navigointi onnistuu, kun terveydenhuollon digiympäristöä rakennetaan ja kehitetään.

Tämä opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ja ammattilaisille, jotka pohtivat etenemissuunnitelmaa tämänhetkisille ohjelmistoratkaisuille ja uusien järjestelmien hankinnalle.

Oppaasta saat vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun sote-käyttäjäorganisaatiolle määritetään ja rakennetaan digityökalupakkia?
  • Mitä ovat ohjelmistot lääkinnällisinä laitteina EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (2017/745, MDR) mukaan?
  • Mitä lääkinnällisten ohjelmistojen hankinnoissa kannattaa huomioida?
  • Mitkä ovat eri toimijoiden vastuut lääkinnällisten ohjelmistojen käytössä?