Kurssit

Clinipower tarjoaa laajan koulutusvalikoiman terveysteknologia-alan toimijoiden tarpeisiin laadun, innovaatioiden ja tuotekehityksen parissa – esimerkiksi ISO13485 laatujärjestelmän kehityksessä, riskienhallinnassa, kliinisessä arvioinnissa, käytettävyystestauksessa, ja tuotekehityksen järjestämisessä.

 

”Huippuasiantuntijat osasivat esittää vaativan aiheen ymmärrettäväksi.”

Anne-Marie Hovi, Sote-liiketoimintajohtaja

 

Järjestämme syksyllä 2021- keväällä 2022 webinaareja, räätälöityjä koulutuksia sekä Terveysteknologiakiihdyttämö-koulutusohjelman Clinipowerin omien ja ulkoisten asiantuntijoiden erikoisalueilla.

Miksi Terveysteknologiakiihdyttämö

Erityisesti terveydenhuollon digitalisaation toimijoille kohdistuu paineita laadunhallintatyöhön. ​ ISO13485-laatujärjestelmän rooli on vahvistunut. Yrityksellä täytyy olla käytettävissä myös pätevä säännöstenmukaisuudesta vastaava henkilö. ​

Toisaalta terveysteknologisessa innovoinnissa perinteinen yritys-erehdysmalli ei toimi. Yksinyrittäminen, putkinäkö innovoinnissa sekä myöhäinen säädösten huomioiminen hidastavat koko kehitysputkea ja vaarantavat menestyksen.

Tuotekehityksessä lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä käytettävät standardit, esim. ISO13485 ja IEC62304 kuvaavat tuotekehityksen osittain vesiputousmaisena mallina, mutta ohjelmistoteollisuus on kuitenkin jo aikaa sitten siirtynyt ketteriin menetelmiin, joilla on todettu olevan positiivinen vaikutus sekä tuottavuuteen että laatuun.

Terveysteknologiakiihdyttämö on kokonaisvaltainen ja modulaarinen koulutusohjelma alan toimijoille, ja vastaa yllämainittuihin haasteisiin.

 

 

Kiihdyttämö-koulutus tapahtuu tutkitusti ylivertaisella Flipped learning menetelmällä, yhdistäen joustavaa ja digitaalista oppimisympäristöä sekä soveltavaa tiimisparrausta – Suomen parhaiden kouluttajien ohjaamana!

 

 

Terveysteknologiakiihdyttämön aiheina ovat mm.

  • Perusteet ISO 13485 laatujärjestelmän rakentamiseen, tuotteiden sertifiointiin sekä laadusta ja regulaatioista vastaavien henkilöiden pätevöittämiseen.
  • Olennaisimpien lääkintälaite -ja IVDR laitteiden ja ohjelmistojen standardien käytännön soveltaminen.
  • Tuoteaihion innovaatiopolun selkeyttäminen: nopean Minimum Viable Product -prototyypin ja liiketoimintamallin muodostaminen ja sääntelyn oikea-aikainen huomioiminen liiketoiminnan vahvistamiseksi.
  • Asiakaskeskeinen ja ketterä terveysteknologisen tuotekehityksen organisoiminen sekä tuotehallinta.
  • Itseoppivat algoritmit terveysteknologiassa.

 

 

Koulutusrakenne tukee rooliinkohtaista täsmäoppimista

Ohjelma koostuu perusteista (KiihdyttämöCore), sekä syventävistä poluista:

KiihdyttämöCore on ”ajokortti terveysteknologian alalle” ja sisältää oleelliset perustiedot kaikille terveysteknologian parissa työskenteleville tai alalle siirtyville. Syventävät polut sopivat terveysteknologian erityisalueille ja sisältävät lisäksi soveltavan tiimisparrauksen oppien jalkauttamisesta yritysstrategiaan tai henkilökohtaiseen tekemiseen.

Voit osallistua Terveysteknologiakiihdyttämön koulutuksiin polku tai koulutus kerrallaan. Esimerkiksi laatupäälliköksi hakeutuvalle suosittelemme KiihdyttämöCore ja Laatupäällikkökiihdyttämöpolkuja sekä yksittäisiä webinaareja tarpeen mukaan.

 

 

”Kiihdyttämö-koulutukselle asetetut odotukset toteutuivat täyden kympin arvoisesti!”
Mikko Seppänen, Harvinaissairauksien yksikön ylilääkäri – Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Koulutuskalenteri

Webinaari – Kehittämisen ja tuoterekisteröinnin avaindokumentit

Ajankohta:

22.09.2021 09:00 - 22.09.2021 11:30

Paikka:

Teams

Webinaari – Auditointiin valmistautuminen

Ajankohta:

29.09.2021 09:00 - 29.09.2021 11:30

Paikka:

Teams

KiihdyttämöCore – polku

Ajankohta:

06.10.2021 - 24.11.2021

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Tie lääkinnällisen laitteen valmistajaksi

Ajankohta:

06.10.2021 09:00 - 06.10.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Lääkinnällisten laitteiden sääntely EU:ssa

Ajankohta:

13.10.2021 09:00 - 13.10.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Ilo irti standardeista lääkintälaitteen kehityksessä

Ajankohta:

13.10.2021 10:00 - 13.10.2021 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Ohjelmisto lääkinnällisenä laitteena

Ajankohta:

10.11.2021 09:00 - 10.11.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Sähkökäyttöinen laite lääkinnällisenä laitteena

Ajankohta:

10.11.2021 10:00 - 10.11.2021 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Riskienhallinta, kliininen / suorituskyvyn arviointi, käytettävyys

Ajankohta:

17.11.2021 09:00 - 17.11.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Valmistamisen, alihankintojen ja logistiikan organisointi

Ajankohta:

17.11.2021 10:00 - 17.11.2021 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Tuotteen ylläpito ja seuranta julkaisun jälkeen

Ajankohta:

24.11.2021 09:00 - 24.11.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

InnovaatioKiihdyttämö – polku

Ajankohta:

08.12.2021 - 12.01.2022

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

LaatupäällikköKiihdyttämö – polku

Ajankohta:

08.12.2021 - 09.02.2022

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Laadunhallinnan vaatimukset lääkinnällisen laitteen valmistajalle

Ajankohta:

08.12.2021 09:00 - 08.12.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Yrittämisen alku, rahoitus ja ekosysteemit

Ajankohta:

08.12.2021 10:00 - 08.12.2021 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Tärkeimmät säännökset EU:n ulkopuolella

Ajankohta:

15.12.2021 09:00 - 15.12.2021 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Health tech business & solution innovation (in English)

Ajankohta:

15.12.2021 10:00 - 15.12.2021 11:00

Paikka:

Digital training and Teams

Auditointiin valmistautuminen

Ajankohta:

12.01.2022 09:00 - 12.01.2022 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Innovaatioiden markkinoilletuonti

Ajankohta:

12.01.2022 10:00 - 12.01.2022 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

TuotekehitysKiihdyttämö – polku

Ajankohta:

19.01.2022 - 02.02.2022

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Kehittämisen ja tuoterekisteröinnin avaindokumentit

Ajankohta:

19.01.2022 09:00 - 19.01.2022 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Product management and strategies (in English)

Ajankohta:

19.01.2022 10:00 - 19.01.2022 11:00

Paikka:

Digitraining and Teams

Riskienhallinta

Ajankohta:

26.01.2022 09:00 - 26.01.2022 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Ketteryys terveysteknologiassa

Ajankohta:

26.01.2022 10:00 - 26.01.2022 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Käytettävyys

Ajankohta:

02.02.2022 09:00 - 02.02.2022 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Terveysteknologian algoritmit ja oppivat järjestelmät

Ajankohta:

02.02.2022 10:00 - 02.02.2022 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

Kliininen evaluaatio ja tutkimukset

Ajankohta:

09.02.2022 09:00 - 09.02.2022 10:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams

IVDR suorituskyvyn arviointi

Ajankohta:

09.02.2022 10:00 - 09.02.2022 11:00

Paikka:

Verkkokoulutus ja Teams